VILKÅR OG BETINGELSER

Denne aftale er juridisk bindende for enhver person eller enhed, der får adgang til eller bruger https://bitcoindecode.io/da/-webstedet (i det følgende benævnt "webstedet") og skal derfor være bundet af alle de vilkår og betingelser, der er indeholdt heri, samt eventuelle regler og love, der gælder for den særlige jurisdiktion, hvorfra brugeren får adgang til webstedet. Brugere opfordres til at læse disse vilkår og betingelser omhyggeligt.
 1. ACCEPT AF AFTALEN
  1. Ved at gå ind på webstedet accepterer brugeren at være bundet af de vilkår og betingelser, der er indeholdt heri, og anerkender følgelig, at han/hun har læst og fuldt ud forstår vilkårene og betingelserne.
  2. Disse vilkår og betingelser skal sammen med cookiepolitikken og privatlivspolitikken på webstedet læses sammen og skal udgøre den fulde aftale mellem parterne.
  3. Hvis brugeren ikke er enig i eller fuldt ud forstår nogen af eller alle de vilkår og betingelser, der er indeholdt heri, skal brugeren straks afstå fra at få adgang til webstedet.
  4. Materialet på dette websted er behørigt beskyttet af den gældende lov om ophavsret og varemærker.
 2. .
 3. ÆNDRINGER TIL HJEMMESIDENS VILKÅR OG BETINGELSER
  1. Disse vilkår og betingelser kan ændres og opdateres fra tid til anden uden varsel og træder i kraft med det samme.
  2. Ændrede vilkår og betingelser erstatter straks alle tidligere versioner på webstedet.
  3. Brugeren opfordres til regelmæssigt at besøge Hjemmesiden for at konstatere, om der er sket opdateringer af de juridiske dokumenter på Hjemmesiden.
  4. Brugerens fortsatte brug af hjemmesiden vil udgøre en utvetydig stiltiende accept af alle de vilkår og betingelser, der er anført på hjemmesiden.
  5. Hvis brugeren ikke accepterer de ændrede vilkår og betingelser for hjemmesiden, skal brugeren straks afstå fra at bruge og få adgang til hjemmesiden.
 4. .
 5. BRUGERLICENS
  1. Tilladelse gives til midlertidigt at downloade en kopi af materialerne (information eller software) fra webstedet til personlig, ikke-kommerciel, midlertidig visning. Dette er tildeling af en licens, ikke en overførsel af titel, og under denne licens må brugeren ikke:
   1. ændre eller kopiere materialerne;
   2. Bruge materialet til noget kommercielt formål eller til offentlig visning (kommerciel eller ikke-kommerciel);
   3. forsøge at dekompilere eller reverse engineer software indeholdt på hjemmesiden;
   4. Fjerne enhver ophavsret eller andre ejendomsretlige noter fra materialerne; eller
   5. Overføre materialerne til en anden person eller "spejle" materialerne på en anden server.
  .
 6. Denne licens ophører automatisk, hvis brugeren overtræder nogen af de begrænsninger, der er anført i afsnit 3.1, og kan opsiges til enhver tid.
 7. Når brugeren ophører med at se disse materialer, eller når denne licens ophører, skal brugeren straks destruere alt downloadet materiale i sin besiddelse, uanset om det er i elektronisk eller trykt format.
.
 • REGISTRERING AF BRUGERKONTO
  1. Når brugeren får adgang til webstedet, har brugeren mulighed for at oprette en brugerkonto.
  2. Brugeren anerkender, at han/hun ikke er blevet uretfærdigt lokket eller tvunget til at registrere en konto, og at han/hun gør det af egen fri vilje.
  3. Brugeren kan vælge at følge registreringsprocessen for brugerkontoen og accepterer, at han/hun vil blive henvist til tredjepartswebsteder for at fuldføre registreringsprocessen og for at få adgang til de tjenester, han/hun har brug for.
  4. Kunden garanterer, at alle oplysninger, der kræves for at gennemføre registreringen, er sandfærdige, nøjagtige og ikke overtræder nogen gældende lov.
  5. Hjemmesidens ejer(e) påtager sig intet ansvar for indholdet på tredjeparts hjemmesider eller for de handlinger, der foretages, eller de data, der indsamles, når brugeren har forladt denne hjemmeside.
  6. Brugeren er eneansvarlig for at sikre, at han/hun ikke tilgår hjemmesiden fra eller er bosiddende i en jurisdiktion, hvor handel med aktiver, herunder digitale aktiver, er forbudt i henhold til lovgivningen i den pågældende jurisdiktion.
  .
 • .
 • FEES
  1. Ejerne af dette websted er ikke ansvarlige for eventuelle betalinger, som brugeren foretager for at registrere sin brugerkonto hos tredjepartsleverandører, eller andre efterfølgende betalinger, som de bliver bedt om at foretage på tredjepartswebsteder.
  2. Brugeren opfordres til at læse vilkårene og eventuelle andre bindende dokumenter på eventuelle tredjepartswebsteder, som de kan blive omdirigeret til fra dette websted.
  3. Ejeren/ejerne af dette websted påtager sig intet ansvar for de handlinger, der foretages af brugere eller tredjepartsleverandører, når brugeren har forladt dette websted.
 • .
 • TAXER
  1. Klassificeringen og den gældende skattestatus for digitale aktiver, såsom kryptovalutaer, er usikker i mange jurisdiktioner.
  2. Brugeren anerkender, forstår og accepterer, at handel med disse kategorier af aktiver kan have skattemæssige forpligtelser og/eller konsekvenser, som brugeren er eneansvarlig for og skal sikre overholdelse af.
  3. Brugeren skal søge sin egen skatterådgivning i forbindelse med køb og handel med digitale aktiver.
  4. Hjemmesidens ejer(e) påtager sig intet ansvar for nogen af brugerens skatteforpligtelser og/eller -konsekvenser.
 • .
 • Risici
  1. Brugeren er klar over, at alle digitale aktiver er decentraliserede, og at der derfor ikke gives nogen garantier for stabiliteten af værdien af disse typer teknologier.
  2. Brugeren er klar over, at hjemmesidens ejer(e) ikke har nogen kontrol over de underliggende decentrale teknologier, som digitale aktiver bruger, og derfor ikke på nogen måde kan holdes ansvarlig for eventuelle gevinster eller tab, som brugerne oplever.
  3. Der kan være tilfælde, hvor brugeren omdirigeres til tredjepartswebsteder, i sådanne tilfælde er hjemmesidens ejer(e) på ingen måde ansvarlig for indholdet, krav eller materialer på disse tredjepartswebsteder eller for de handlinger, der foretages af ejeren(e) af disse tredjepartswebsteder og virksomheder. Endvidere kan ejeren/ejerne af dette websted ikke være ansvarlige for de sikkerheds- og databeskyttelsesmodeller, der følges af disse tredjepartswebsteder på nogen som helst måde.
  4. Hackere og/eller andre ondsindede organisationer, grupper eller enkeltpersoner kan forsøge at forstyrre webstedet på en række forskellige måder, og brugeren forpligter sig til fuldt ud at forstå denne risiko.
  5. Brugeren er klar over, at handel kan generere betydelige fordele, men det kan også indebære en risiko for delvist eller fuldstændigt tab af midler og bør overvejes af alle brugere.
  6. Brugeren advares om, at handel med digitale valutaer kan indebære et højt risikoniveau og muligvis ikke er egnet for alle. Brugeren opfordres derfor til, før han deltager i handel med digitale valutaer, først nøje at overveje personlige venturemål, erfaringsniveau og risikovillighed. Brugeren skal være opmærksom på, at der er mulighed for, at han/hun kan lide tab af nogle eller alle sine midler.
  7. Informationerne på dette websted udgør ikke finansiel rådgivning eller en opfordring til at købe eller sælge digitale aktiver, kontrakter eller værdipapirer af nogen art.
  8. Hjemmesidens ejer(e) påtager sig ikke noget som helst ansvar for tab eller skade, herunder uden begrænsning tab af fortjeneste, som kan opstå direkte eller indirekte som følge af brug af eller tillid til sådanne oplysninger.
  .
 • .
 • DISCLAIMERS
  1. Alt indhold og materiale, der vises på webstedet, leveres "som det er" og "som tilgængeligt".
  2. Der er ingen garanti for, at de offentliggjorte oplysninger er fri for fejl eller mangler.
  3. De synspunkter og meninger, der udtrykkes på og gennem dette websted, repræsenterer ikke nødvendigvis synspunkter og meninger fra ejeren/ejere af dette websted.
  4. Hjemmesidens ejer(e) påtager sig ikke noget ansvar for at kontrollere, at berømtheder, der udtrykkeligt er nævnt i indhold eller materiale, der vises på hjemmesiden, har givet samtykke til eller accepteret deres støtte.
  5. Ingen oplysninger på webstedet er beregnet til at være professionel rådgivning af nogen art overhovedet og bruges derfor på brugerens egen risiko.
  6. Brugeren informeres om, at udtalelser, der findes på webstedet, muligvis ikke er repræsentative for alle rimeligt sammenlignelige brugere, og at tidligere resultater ikke er en indikation af fremtidige resultater eller succes. De personer, der er citeret i de udtalelser, der vises på webstedet, er ikke blevet betalt for at blive citeret, medmindre de er specifikt identificeret. De udtalelser, der bruges på dette websted, er ikke repræsentative for alle brugere; visse konti kan have dårligere resultater end det, der er angivet.
  7. Brugeren er klar over, at individuelle resultater varierer, og der gives ingen garanti for, at brugerne vil eller sandsynligvis vil opnå overskud eller pådrage sig tab, der kan sammenlignes med dem, der måtte blive vist.
  8. Der gives ingen garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, eller erklæringer om nøjagtigheden, de sandsynlige resultater eller pålideligheden af brugen af materialerne på webstedet eller på anden måde vedrørende sådanne materialer på andre websteder, der er knyttet til dette websted.
  9. Der er en fuld ansvarsfraskrivelse for alle andre garantier, herunder, uden begrænsning, underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af intellektuel ejendom eller anden krænkelse af rettigheder.
  10. Hjemmesiden kan indeholde affiliate-links, hvilket betyder, at en affiliate kan tjene en provision, hvis brugeren klikker sig videre til en anden hjemmeside, der er linket til.
   1. Disse affilierede links vil være uden omkostninger for brugeren.
   2. Der vil ikke være noget som helst ansvar for indholdet af noget af indholdet på et tredjepartswebsted, og brugeren bekræfter, at han til enhver tid handler på egen risiko.
 • . .
 • KONTROLLERENDE INDHOLD OG MATERIALER
  1. Brugeren anerkender, at Hjemmesiden kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografiske fejl.
  2. Der gives ingen garantier for, at indholdet og materialet på webstedet er nøjagtigt, fuldstændigt eller aktuelt.
 • .
 • Tredjepartslinks på hjemmesiden
  1. Brugeren anerkender, at han/hun er blevet gjort opmærksom på, at dette websted kan indeholde links til tredjepartswebsteder.
  2. Brugeren gøres endvidere opmærksom på, at indholdet af disse websteder ikke nødvendigvis er blevet gennemgået af ejeren/ejerne af dette websted, og at ejeren/ejerne af dette websted derfor ikke er ansvarlig for indholdet af nogen tredjepartswebsteder overhovedet.
  3. Brugeren opfordres til at læse alle juridiske dokumenter på tredjepartswebsteder for at sikre, at han/hun fuldt ud accepterer de vilkår, som han/hun vil være bundet af, når han/hun får adgang til og bruger disse tredjepartswebsteder.
  4. Inklusionen af et link på webstedet indebærer ikke en godkendelse fra ejeren/ejerne af dette websted.
  5. Alle brugere advares om, at brugen af tredjepartswebsteder sker på hans/hendes egen risiko.
 • .
 • INTELLEKTUEL EJENDOM
  1. Hjemmesidens ejer(e) bevarer alle rettigheder, titler og interesser i og til al intellektuel ejendom, uanset om det er muligt at patentere, ophavsretligt beskytte eller beskytte eventuelle varemærker, ophavsrettigheder eller patenter baseret herpå.
  2. Den intellektuelle ejendom, der er indeholdt på webstedet, må ikke bruges af nogen som helst grund, undtagen med webstedets ejer(e)s udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke.
  3. Denne aftale giver ikke brugeren nogen ret eller interesse i nogen intellektuel ejendom ud over den begrænsede ret til en evig, ikke-eksklusiv, overførbar, genkaldelig licens til at få adgang til og bruge webstedet.
  .
 • .
 • Begrænsning af ansvar
  1. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, holder brugeren ejeren/ejerne af webstedet skadesløs for ethvert søgsmål i enhver jurisdiktion, der kan give anledning til nogen form for erstatning, og ejeren/ejerne af webstedet er ikke ansvarlig over for brugeren for nogen form for erstatning.
  2. Brugeren accepterer ikke at søge refusion, kompensation eller godtgørelse fra hjemmesidens ejer(e), uanset årsagen.
  3. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, fritager brugeren hjemmesidens ejer(e) for ethvert ansvar, krav, fordringer og/eller skader (faktiske og følgeskader) af enhver art, kendt og ukendt (herunder, men ikke begrænset til, krav om uagtsomhed), der opstår som følge af eller i forbindelse med tvister mellem brugeren og tredjeparters handlinger eller undladelser.
  .
 • .
 • INDEMNISATION
 • .
 • I det fulde omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, vil brugeren skadesløsholde, forsvare og holde hjemmesidens ejer(e) skadesløs fra og mod alle handlinger, procedurer, krav, skader, krav og handlinger (herunder uden begrænsning gebyrer og udgifter til advokat), der pådrages af brugeren og/eller nogen på dennes vegne:
   .
  1. Eventuelle ansvarsområder eller forpligtelser i henhold til aftalen;
  2. Enhver overtrædelse eller krænkelse af webstedet eller aftalen;
  3. Unøjagtighed i enhver repræsentation eller garanti;
  4. Brugerens krænkelse af enhver anden persons eller enheds rettigheder; og/eller
  5. Enhver handling eller undladelse, der er uagtsom, ulovlig eller udgør forsætlig forseelse.
  .
 • .
 • KOKSEPOLITIK
  1. Hjemmesiden bruger cookies til at hjælpe med at forbedre brugeroplevelsen.
  2. Brugeren bedes henvise til "Cookiepolitik" på hjemmesiden for at få flere oplysninger om brugen af cookies.
  3. Hjemmesiden kan give grundlæggende oplysninger om tredjepartstjenester, som den kan bruge, og som også kan bruge cookies som en del af deres tjeneste, selvom de måske ikke er dækket af hjemmesidens politik.
  4. Hvis brugeren ikke accepterer cookies fra webstedet, skal han instruere sin browser i at afvise cookies fra dette særlige websted, idet han er indforstået med, at han så muligvis ikke kan få adgang til det ønskede indhold og de ønskede tjenester fra webstedet.
  .
 • .
 • PRIVATLIGHEDSPOLITIK
  1. Hjemmesidebrugernes privatliv er meget vigtigt for ejerne af denne hjemmeside.
  2. Brugeren bedes henvise til "Privatlivspolitik" på dette websted for at få flere oplysninger.
 • .
 • OVERHOLDELSE AF DEN GENERELLE DATABESKYTTELSESFORORDNING
  1. Hjemmesidens ejer(e) tager databeskyttelse meget alvorligt og garanterer derfor, at de fuldt ud overholder bestemmelserne i den generelle databeskyttelsesforordnings gældende rammer.
 • .
 • SIKKERHED
  1. I tilfælde af, at en bestemmelse eller en del af denne aftale af en eller anden grund anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, helt eller delvist, skal de resterende bestemmelser i denne aftale ikke påvirkes heraf og skal forblive i fuld kraft og virkning som tilladt ved lov.
  .
 • .
 • Generelle bestemmelser
  1. Denne aftale er underlagt lovgivningen i Hongkong i alle henseender, herunder med hensyn til gyldighed, fortolkning og virkning, uden at give virkning til dens principper eller regler om lovkonflikt, i det omfang sådanne principper eller regler ikke er obligatorisk gældende ved lov og ville tillade eller kræve anvendelse af lovgivningen i en anden jurisdiktion.
  2. Denne aftale er underlagt lovgivningen i Hongkong i alle henseender, herunder med hensyn til gyldighed, fortolkning og virkning.
  3. Intet i denne aftale og ingen handling foretaget af parterne skal udgøre eller anses for at udgøre et partnerskab, en forening, et joint venture eller en anden samarbejdsenhed mellem parterne.
  4. Intet i aftalen og ingen handling foretaget af parterne i henhold til aftalen skal udgøre eller anses for at udgøre en af parternes agent for den anden part til noget formål.
  5. Brugeren er fuldt ud ansvarlig for at sikre, at han/hun er autoriseret til at få adgang til webstedet og eventuelle tredjepartslinks fra dette websted i henhold til gældende regler og love i den jurisdiktion, hvor han/hun er bosiddende, eller hvorfra han/hun får adgang til webstedet. Hjemmesidens ejer(e) er ikke ansvarlig for nogen form for handling eller skade, hvis en bruger får adgang til hjemmesiden fra en forbudt jurisdiktion.
  6. Hjemmesidens ejer(e) kan overdrage aftalen til enhver tilknyttet tredjepart, i hvilket tilfælde aftalen og parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til denne vil være bindende for og komme de respektive efterfølgere, overdragere, arvinger, eksekutorer, administratorer og juridiske repræsentanter til gode.
  7. Aftalen, herunder alle andre juridiske dokumenter og politikker på hjemmesiden, udgør hele aftalen mellem parterne og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler og forståelser, både skriftlige og mundtlige, mellem parterne med hensyn til emnet herfor, herunder, uden begrænsning, eventuelle offentlige eller andre erklæringer eller præsentationer, der er foretaget vedrørende hjemmesiden og/eller aftalen.
  8. Hvis en kompetent domstol fastslår, at en bestemmelse i denne aftale af en eller anden grund er ugyldig, uvirksom eller ikke kan håndhæves, skal bestemmelsen ændres for at gøre den gyldig og, i det omfang det er muligt, gennemføre parternes oprindelige hensigt så tæt som muligt på en acceptabel måde, så de transaktioner, der påtænkes hermed, udføres som oprindeligt påtænkt i videst muligt omfang.
  .