PRIVAATTIPOLITIIKKA

Tämä käytäntö, luettuna yhdessä kaikkien muiden verkkosivuston oikeudellisten asiakirjojen kanssa, sitoo oikeudellisesti kaikkia henkilöitä tai yhteisöjä, jotka käyttävät https://bitcoindecode.io/fi/ verkkosivustoa (jäljempänä "verkkosivusto"). Käyttäjää sitovat kaikki tässä olevat ehdot sekä kaikki määräykset ja lait, joita sovelletaan siihen lainkäyttöalueeseen, josta Käyttäjä käyttää Verkkosivustoa. Käyttäjiä kehotetaan lukemaan verkkosivuston tietosuojakäytäntö huolellisesti. Tämä käytäntö korvaa kaikki aiemmat versiot.
 1. YLEISTÄ
  1. Sivuston omistaja(t) on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan kaikkien Käyttäjiensä yksityisyyttä.
  2. Sivuston omistaja(t) ryhtyy (ryhtyvät) kaikkiin kohtuullisiin ja laillisiin toimiin luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi ja luovuttaa (luovuttavat) tietoja vain asianomaisille viranomaisille näiden pyynnöstä tai sellaisen sääntelyn mukaisesti, joka edellyttää sitä, ja silloin kun se on tarpeen kolmannen osapuolen integroimiseksi.
 • SIVUSTON KERÄÄMÄT TIEDOT
  1. Logitiedot:
   1. Kun Käyttäjä vierailee Verkkosivustolla, Verkkosivuston palvelut voivat automaattisesti lokata Käyttäjän verkkoselaimen antamat vakiotiedot.
   2. Tämä voi sisältää mm: Käyttäjän tietokoneen Internet Protocol (IP) -osoite, selaimen tyyppi ja versio, sivut, joilla Käyttäjä on vieraillut, näiden käyntien kellonaika ja päivämäärä, kullakin sivulla vietetty aika ja muita yksityiskohtia.
  2. Laitteen tiedot:
   1. Sivusto voi kerätä tietoja laitteesta, jota Käyttäjä käyttää verkkosivuston käyttämiseen.
   2. Tämä kerätty tieto voi sisältää mm: Laitetyyppi, käyttöjärjestelmä, yksilölliset laitetunnisteet, laiteasetukset ja maantieteelliset sijaintitiedot.
   3. Mitä keräämme, voi riippua laitteen ja ohjelmiston yksilöllisistä asetuksista.
   4. Suosittelemme tarkistamaan laitevalmistajan tai ohjelmistotoimittajan käytännöt saadaksesi tietää, mitä tietoja he antavat meidän käyttöön.
  3. Henkilökohtaiset tiedot:
   1. Saatamme pyytää henkilökohtaisia tietoja, kuten käyttäjän nimeä, sähköpostia ja puhelin-/mobiilinumeroa.
 • LEGAALISET KÄSITTELYPERUSTEET
  1. Käyttäjästä kerätään ja käsitellään tietoja vain silloin, kun verkkosivustolla on siihen lailliset perusteet, jotka riippuvat käyttäjän käyttämistä palveluista ja niiden käyttötavoista.
  2. Sivusto voi kerätä ja käyttää Käyttäjän tietoja:
   1. Kun se on tarpeen sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jossa Käyttäjä on osapuolena, tai toimenpiteiden toteuttamiseksi Käyttäjän pyynnöstä ennen tällaisen sopimuksen tekemistä (esimerkiksi kun tarjoamme palvelua, jota Käyttäjä on pyytänyt Verkkosivustolta tai siihen liittyviltä kolmannen osapuolen sivustoilta);
   2. Kun se on tarpeen niiden palveluiden toteuttamiseksi, joita Käyttäjä aikoo käyttää Verkkosivustolta tai tähän Verkkosivustoon linkitetyiltä kolmansien osapuolten sivustoilta.
   3. Se täyttää oikeutetun edun (jota Käyttäjän tietosuojaintressit eivät syrjäytä), kuten tutkimus- ja kehitystyön, Verkkosivuston palvelujen markkinoinnin ja edistämisen sekä Verkkosivuston omistajan (omistajien) laillisten oikeuksien ja etujen suojaamisen vuoksi;
   4. Käyttäjä antaa suostumuksensa tähän tiettyä tarkoitusta varten; tai
   5. Kun Verkkosivuston omistajan (omistajien) on käsiteltävä Käyttäjän tietoja noudattaakseen lakisääteistä velvoitetta.
  3. Käyttäjällä on oikeus muuttaa mieltään milloin tahansa, jos hän on aiemmin antanut suostumuksensa siihen, että Verkkosivusto saa käyttää hänen tietojaan tiettyyn tarkoitukseen, mutta tämä ei kuitenkaan vaikuta jo tapahtuneeseen käsittelyyn.
  4. Sivusto ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeen.
  5. Kun Verkkosivusto säilyttää tietoja, se huolehtii niiden suojaamisesta kaupallisesti hyväksyttävin keinoin estääkseen tietojen katoamisen ja varastamisen sekä luvattoman pääsyn, luovuttamisen, kopioinnin, käytön tai muuttamisen.
  6. Käyttäjä kuitenkin tunnustaa, että mikään sähköinen tiedonsiirto- tai tallennusmenetelmä ei ole 100-prosenttisen turvallinen, ja siksi verkkosivuston omistaja(t) ei voi taata ehdotonta tietoturvaa.
  7. Sivusto säilyttää tarvittaessa Käyttäjän henkilötiedot mahdollisten lakisääteisten velvoitteidensa noudattamiseksi tai Käyttäjän elintärkeiden etujen tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi.
  8. Mikäli se on tarpeen, Sivusto säilyttää Käyttäjän henkilötiedot.
 • TIETOJEN KERUU JA KÄYTTÖ
  1. Sivusto ja sen omistaja(t) voivat kerätä, pitää hallussaan, käyttää ja luovuttaa tietoja seuraaviin tarkoituksiin, eikä henkilötietoja käsitellä edelleen tavalla, joka on ristiriidassa näiden tarkoitusten kanssa:
   1. jotta Käyttäjä voi mukauttaa tai personoida Käyttäjäkokemusta Verkkosivustolla;
   2. jotta Käyttäjä voi käyttää Verkkosivustoa, siihen liittyviä verkkosivustoja, sovelluksia ja niihin liittyviä sosiaalisen median alustoja;
   3. ottaa yhteyttä ja viestiä Käyttäjään;
   4. sisäistä tietojen säilyttämistä ja hallinnollisia tarkoituksia varten;
   5. analytiikkaa, markkinatutkimusta ja liiketoiminnan kehittämistä varten, mukaan lukien verkkosivuston, siihen liittyvien verkkosivustojen ja sovellusten sekä niihin liittyvien sosiaalisen median alustojen käyttäminen ja parantaminen;
   6. mainontaan ja markkinointiin, mukaan lukien Käyttäjälle lähetetään mainostietoa ja tietoa kolmansista osapuolista, joiden Verkkosivuston omistaja(t) katsoo(vat) voivan kiinnostaa Käyttäjiä; ja
   7. .
   8. laillisten velvoitteiden noudattamiseen ja Verkkosivuston mahdollisten riitojen ratkaisemiseen.
   9. Mitä varten?
 • HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN LUOVUTTAMINEN KOLMANNILLE OSAPUOLILLE
  1. Sivuston omistaja(t) voi(vat) luovuttaa henkilötietoja:
   1. kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, jotta nämä voivat tarjota palvelujaan, mukaan lukien (rajoituksetta) IT-palveluntarjoajat, tietojen tallennus-, hosting- ja palvelintarjoajat, mainosverkostot, analytiikka- ja virheiden kirjausohjelmat, velanperintätoimistot, huolto- tai ongelmanratkaisutoimistot, markkinointi- tai mainostoimistot, ammatilliset neuvonantajat ja maksujärjestelmien ylläpitäjät;
   2. Sivuston mahdollisesti järjestämien kilpailujen sponsorit tai promoottorit;
   3. kolmannet osapuolet, jotka helpottavat tarvittavien palvelujen tarjoamista; ja
   4. kolmannet osapuolet, jotka keräävät ja käsittelevät tietoja.
 • HENKILÖTIETOJEN KANSAINVÄLINEN SIIRTO
  1. Sivuston keräämät henkilötiedot tallennetaan ja käsitellään palvelimilla eri lainkäyttöalueilla ja myös siellä, missä verkkosivuston yhteistyökumppaneilla, tytäryhtiöillä ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajilla on toimipisteitä.
  2. Käyttäjä vahvistaa, että antamalla verkkosivustolle ja sen omistajalle (omistajille) henkilötietoja käyttäjä antaa suostumuksensa tietojen luovuttamiseen näille merentakaisille kolmansille osapuolille.
  3. Sivuston omistaja(t) varmistaa (varmistavat), että henkilötietojen siirto Euroopan talousalueen (ETA) maista ETA:n ulkopuolisiin maihin suojataan asianmukaisilla suojatoimilla, esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä vakiomuotoisia tietosuojalausekkeita tai käyttämällä sitovia yrityssääntöjä tai muita oikeudellisesti hyväksyttyjä keinoja.
  4. Jos verkkosivuston omistaja(t) siirtää henkilötietoja ETA:n ulkopuolisesta maasta toiseen maahan, käyttäjä hyväksyy, että muilla lainkäyttöalueilla oleviin kolmansiin osapuoliin ei välttämättä sovelleta samoja tietosuojalakeja kuin sen lainkäyttöalueen lakeihin, jossa käyttäjä on sijoittautunut. On olemassa riskejä, jos tällainen kolmas osapuoli syyllistyy johonkin tekoon tai käytäntöön, joka rikkoo Käyttäjän lainkäyttöalueen tietosuojalakeja, ja tämä saattaa tarkoittaa, että Käyttäjä ei voi hakea oikaisua oman lainkäyttöalueensa tietosuojalakien nojalla.
 • KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN HALLINTA
  1. Valinta ja suostumus:
   1. Toimittamalla henkilötietojaan Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Verkkosivuston omistaja(t) keräävät, säilyttävät, käyttävät ja luovuttavat hänen henkilötietojaan tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.
   2. Jos Käyttäjä on alle 16-vuotias, Käyttäjällä on oltava, ja hän takaa lain sallimissa rajoissa, että hänellä on vanhempien tai laillisen huoltajan lupa päästä Verkkosivustolle ja käyttää sitä, ja että he (vanhemmat tai lailliset huoltajat) ovat antaneet suostumuksensa siihen, että Käyttäjä antaa Verkkosivustolle henkilötietoja.
   3. Käyttäjän ei ole pakko antaa henkilötietoja; käyttäjän on kuitenkin tiedostettava, että jos hän kieltäytyy, se voi vaikuttaa tämän verkkosivuston tai sen kautta tarjottujen tuotteiden ja/tai palveluiden käyttöön.
  2. Kolmansien osapuolten antamat tiedot:
   1. Jos Verkkosivusto saa Käyttäjää koskevia henkilötietoja kolmannelta osapuolelta, nämä tiedot suojataan tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.
   2. Jos Käyttäjä on kolmas osapuoli, joka antaa henkilötietoja jostakin toisesta henkilöstä, Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on kyseisen henkilön suostumus näiden henkilötietojen antamiseen.
  3. Restrict:
   1. Käyttäjä voi halutessaan rajoittaa henkilötietojen keräämistä tai käyttöä.
   2. Jos Käyttäjä on aiemmin antanut suostumuksensa henkilötietojen käyttöön suoramarkkinointitarkoituksiin, Käyttäjä voi milloin tahansa muuttaa mielensä ottamalla yhteyttä Verkkosivuston omistajaan tai omistajiin.
   3. Jos Käyttäjä pyytää rajoitusta tai rajoitusta käsiteltäviin henkilötietoihin, Verkkosivuston omistaja(t) voi(vat) ilmoittaa rajoituksen vaikutuksista Käyttäjän Verkkosivuston tai tuotteiden ja palveluiden käyttöön.
  4. Käyttöoikeus ja tietojen siirrettävyys:
   1. Käyttäjä voi pyytää yksityiskohtaisia tietoja säilytettävistä henkilötiedoista.
   2. Käyttäjä voi pyytää kopion henkilötiedoista, joita verkkosivuston omistajalla tai omistajilla on hallussaan.
   3. Sivuston omistaja(t) toimittaa nämä tiedot mahdollisuuksien mukaan CSV-muodossa tai muussa helposti luettavassa konemuodossa.
   4. Mahdollisuuksien mukaan.
   5. Käyttäjä voi pyytää henkilötietojen poistamista.
   6. Käyttäjä voi myös pyytää, että nämä tiedot luovutetaan toiselle kolmannelle osapuolelle.
  5. Oikaisu:
   1. Jos Käyttäjä uskoo, että jokin tieto on epätarkka, vanhentunut, epätäydellinen, epäolennainen tai harhaanjohtava, Käyttäjä voi ottaa yhteyttä Verkkosivuston omistajaan (omistajiin) päivittääkseen tai korjatakseen hallussaan olevat tiedot.
   2. Sivuston omistaja(t) ryhtyy(vät) kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin korjatakseen kaikki epätarkoiksi, epätäydellisiksi, harhaanjohtaviksi tai vanhentuneiksi todetut tiedot.
  6. Tietorikkomuksista ilmoittaminen:
   1. Sivuston omistaja(t) sitoutuu (sitoutuvat) noudattamaan sovellettavia säännöksiä ja lakeja tietosuojarikkomusten osalta.
  7. Valitukset:
   1. Jos Käyttäjä uskoo, että Verkkosivuston omistaja(t) on(vat) rikkonut(vat) mitä tahansa asiaankuuluvaa tietosuojalainsäädäntöä ja haluaa tehdä valituksen, ota yhteyttä Verkkosivuston omistajaan (omistajiin) ja ilmoita täydelliset tiedot väitetystä rikkomuksesta.
   2. Sivuston omistaja(t) sitoutuu(vat) tutkimaan viipymättä kaikki valitukset ja vastaamaan niihin kirjallisesti, jossa esitetään tutkimuksen tulos ja valitusten ratkaisemiseksi toteutetut toimenpiteet.
   3. Käyttäjällä on oikeus ottaa yhteyttä sääntelyelimeen tai tietosuojaviranomaiseen valitukseensa liittyen.
  8. Tilauksen lopettaminen:
   1. Käyttäjää pyydetään ottamaan yhteyttä verkkosivuston omistajaan (omistajiin) tai poistumaan verkkosivuston sähköpostitietokannasta tai käyttämään viestinnästä viestinnässä annettuja poistumistoimintoja, jos hän haluaa peruuttaa viestinnän (mukaan lukien markkinointiviestintä).
   2. Pyytää käyttäjää poistumaan verkkosivuston sähköpostitietokannasta tai poistumaan viestinnästä.
 • KOKKIA
  1. Sivusto käyttää "evästeitä" kerätäkseen tietoa Käyttäjästä ja hänen toiminnastaan.
  2. Lue lisätietoja Verkkosivuston evästekäytännöstä.
  3. Viittaat lisätietoja Verkkosivuston evästekäytännöstä.
 • YRITYKSEN SIIRTO
  1. Jos Verkkosivusto tai sen omaisuuserät ostetaan tai siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että Verkkosivuston omistaja(t) lopettaa liiketoimintansa tai menee konkurssiin, Käyttäjätiedot siirretään muiden omaisuuserien ohella kaikille osapuolille, jotka ostavat Verkkosivuston.
  2. Käyttäjä hyväksyy, että tällaisia siirtoja voi tapahtua ja että kaikki osapuolet, jotka hankkivat Verkkosivuston ja/tai sen omistajan (omistajat), voivat jatkaa henkilötietojen käyttöä tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.
 • Tietosuojakäytäntömme rajat
  1. Tämä Verkkosivusto voi linkittää ulkopuolisille sivustoille ja/tai kolmansien osapuolten sivustoille, joita tämän Verkkosivuston omistaja(t) ei(vät) hallinnoi tai valvo.
  2. Käyttäjä tunnustaa, että Verkkosivuston omistajalla (omistajilla) ei ole määräysvaltaa näiden sivustojen sisältöön ja toimintatapoihin, eikä se näin ollen voi ottaa minkäänlaista vastuuta tai velvollisuutta kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä.
  3. Käyttäjää kehotetaan lukemaan kokonaan kaikki oikeudelliset asiakirjat, jotka on lueteltu kaikilla kolmansien osapuolten sivustoilla, joille hän saattaa päästä tai joille hänet ohjataan tältä verkkosivustolta.
 • MUUTOKSET TIETOSUOJAPOLITIIKKAAN
  1. Tätä tietosuojakäytäntöä voidaan muuttaa ja päivittää ajoittain ilman ennakkoilmoitusta, ja se tulee voimaan välittömästi.
  2. Muutettu tietosuojakäytäntö korvaa välittömästi kaikki aiemmat versiot verkkosivustolla.
  3. Käyttäjää kehotetaan vierailemaan säännöllisesti verkkosivustolla varmistaakseen, onko tietosuojakäytäntöön tehty päivityksiä.
  4. Käyttäjän jatkuva Verkkosivuston käyttö merkitsee Verkkosivustolla luetellun tietosuojakäytännön yksiselitteistä hiljaista hyväksymistä.
  5. Jos Käyttäjä ei hyväksy muutettua tietosuojakäytäntöä, Käyttäjän on välittömästi pidättäydyttävä käyttämästä ja pääsemästä Verkkosivustolle.

SYÖRKITYSKÄYTÄNTÖ

Tämä käytäntö, luettuna yhdessä kaikkien muiden verkkosivuston oikeudellisten asiakirjojen kanssa, sitoo oikeudellisesti kaikkia henkilöitä tai yhteisöjä, jotka käyttävät https://bitcoindecode.io/fi/ verkkosivustoa (jäljempänä "verkkosivusto"). Käyttäjää sitovat kaikki tässä olevat ehdot sekä kaikki määräykset ja lait, joita sovelletaan siihen lainkäyttöalueeseen, josta Käyttäjä käyttää Verkkosivustoa. Käyttäjiä kehotetaan lukemaan verkkosivuston evästekäytäntö huolellisesti. Tämä käytäntö korvaa kaikki aiemmat versiot.
 1. MIKÄ ON COOKIE?
  1. "Eväste" on pieni tieto, jonka Verkkosivusto tallentaa Käyttäjän tietokoneeseen ja/tai mobiililaitteeseen ja jota käytetään joka kerta, kun Verkkosivustolla vieraillaan.
  2. Sivusto käyttää Evästeitä kerätäkseen tietoja Käyttäjästä ja hänen toiminnoistaan, kun hän käyttää verkkosivustoa, ja näihin tietoihin voi sisältyä, mikäli mahdollista, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selaintyyppi, jota Käyttäjä käyttää.
  3. Tämä tieto kerätään tilastotietona Verkkosivuston Käyttäjän selailutoiminnoista ja -tavoista, eikä siitä voida tunnistaa ketään yksittäistä henkilöä.
  4. Samasta syystä Verkkosivusto voi saada tietoja Käyttäjän yleisestä Internetin käytöstä evästeiden avulla.
  5. Käyttäjä on vastuussa siitä, että hänen tietokoneensa ja/tai mobiililaitteensa asetukset ovat oikeat, ja hän voi siksi valita, hyväksyykö hän evästeet vai ei.
  6. Evästeet auttavat yhtiötä parantamaan verkkosivustoaan (verkkosivustojaan) ja/tai sovellustaan ja tarjoamaan parempaa ja henkilökohtaisempaa palvelua.
 2. KOKKIEN TYYPIT JA KUINKA NIITÄ KÄYTETÄÄN
  1. Välttämättömät evästeet - ovat evästeitä, jotka ovat keskeisiä verkkosivuston käyttäjäkokemuksen kannalta ja mahdollistavat keskeiset toiminnot, kuten käyttäjän kirjautumisen, tilinhallinnan, ostoskärryjen ja maksujen käsittelyn. Niitä käytetään tiettyjen toimintojen mahdollistamiseksi Verkkosivustolla. Tämä Verkkosivusto käyttää sivustolla olennaisia evästeitä.
  2. suorituskykyevästeet - ovat evästeitä, joita käytetään sen seuraamiseen, miten Käyttäjä käyttää Verkkosivustoa vierailun aikana, keräämättä henkilökohtaisia tietoja Käyttäjästä. Tyypillisesti nämä tiedot ovat anonyymejä ja yhdistettyjä kaikkien verkkosivuston käyttäjien seurattaviin tietoihin, jotta yritykset voivat ymmärtää kävijöiden käyttötapoja, tunnistaa ja diagnosoida ongelmia tai virheitä, joita niiden käyttäjät saattavat kohdata, ja tehdä parempia strategisia päätöksiä yleisönsä yleisen verkkosivustokokemuksen parantamiseksi. Nämä evästeet voi asettaa se verkkosivusto, jolla Käyttäjä vierailee, tai kolmannen osapuolen palvelut. Tämä Verkkosivusto käyttää suorituskykyevästejä sivustolla.
  3. Toiminnallisuuden evästeet - käytetään keräämään tietoja Käyttäjän laitteesta ja kaikista asetuksista, jotka Käyttäjä voi määrittää verkkosivustolla, jolla hän vierailee (kuten kieli- ja aikavyöhykeasetukset). Näiden tietojen avulla verkkosivustot voivat tarjota Käyttäjälle räätälöityä parannettua tai optimoitua sisältöä ja palveluja. Nämä evästeet voivat olla Käyttäjän vieraileman verkkosivuston tai kolmannen osapuolen palveluiden asettamia. Tämä verkkosivusto käyttää toiminnallisuusevästejä sivuston valituissa ominaisuuksissa.
  4. Kohdistamis-/mainontaevästeet - käytetään sen määrittämiseen, mikä mainossisältö on Käyttäjälle ja hänen kiinnostuksen kohteilleen merkityksellisempää ja sopivampaa. Verkkosivustot voivat käyttää niitä kohdennetun mainonnan toimittamiseen tai rajoittaa sitä, kuinka monta kertaa Käyttäjä näkee mainoksen. Tämä auttaa yrityksiä parantamaan kampanjoidensa tehokkuutta ja käyttäjälle esitetyn sisällön laatua. Nämä evästeet voi asettaa verkkosivusto, jolla Käyttäjä vierailee, tai kolmannen osapuolen palvelut. Kolmansien osapuolten asettamia kohdennus-/mainontaevästejä voidaan käyttää Käyttäjän seuraamiseen muilla verkkosivustoilla, jotka käyttävät samoja kolmannen osapuolen palveluja. Tämä verkkosivusto käyttää sivustolla kohdennus-/mainontaevästejä.
  5. Tämä verkkosivusto käyttää sivustolla kohdennus-/mainontaevästejä.
 3. KOKKIEN TOIMINTA
  1. Evästeiden avulla verkkosivusto voi:
   1. arvioida yleisön kokoa ja käyttötapoja;
   2. Tallentaa tietoja Käyttäjien mieltymyksistä ja siten muokata ja optimoida Verkkosivustoa Käyttäjien yksilöllisten kiinnostuksen kohteiden mukaan;
   3. nopeuttaa käyttäjien hakuja; ja
   4. Tunnistaa Käyttäjän, kun hän palaa Verkkosivustolle.
 4. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KOKKIKIRJAT SIVUSTOLLA
  1. Web-sivusto voi käyttää kolmansien osapuolten yrityksiä ja henkilöitä verkkosivustollamme, esim. analytiikan tarjoajia ja sisältökumppaneita.
  2. Sivusto antaa näille kolmansille osapuolille pääsyn valittuihin tietoihin suorittaakseen tiettyjä tehtäviä Käyttäjän puolesta.
  3. Ne saattavat myös asettaa kolmannen osapuolen evästeitä voidakseen tarjota tarjoamiaan palveluja.
  4. Kolmannen osapuolen evästeitä voidaan käyttää Käyttäjän seuraamiseen muilla verkkosivustoilla, jotka käyttävät samaa kolmannen osapuolen palvelua.
  5. Tällä verkkosivustolla ei ole määräysvaltaa kolmansien osapuolten evästeisiin, ja siksi niiden evästekäytännöt eivät kuulu tämän verkkosivuston evästekäytännön piiriin.
  6. Tämän Verkkosivuston kolmannen osapuolen tietosuojalupaus:
   1. Sivusto tarkistaa kaikkien kolmansien osapuolten palveluntarjoajiensa tietosuojakäytännöt ennen niiden palvelujen käyttämistä varmistaakseen, että niiden käytännöt ovat yhdenmukaisia sivuston omien käytäntöjen kanssa.
   2. Sivusto ei koskaan tietoisesti ota käyttöön kolmannen osapuolen palveluja, jotka vaarantavat tai loukkaavat tämän sivuston käyttäjien yksityisyyttä.
 5. KÄYTTÄJÄN VALVONTA TAI KUINKA VOIT POISTAA COOKIESIN
  1. Jos Käyttäjä ei halua hyväksyä evästeitä tältä Verkkosivustolta, Käyttäjä voi määrätä selaimensa hylkäämään tämän Verkkosivuston evästeet.
  2. Useimmat selaimet on määritetty hyväksymään evästeet oletusarvoisesti, mutta Käyttäjä voi päivittää näitä asetuksia joko kieltäytymään evästeistä kokonaan tai ilmoittamaan Käyttäjälle, kun verkkosivusto yrittää asettaa tai päivittää evästettä.
  3. Jos Käyttäjä selaa verkkosivustoja useammalla laitteella, Käyttäjän on ehkä päivitettävä asetukset jokaisessa yksittäisessä laitteessa.
  4. Vaikka joidenkin evästeiden estäminen ei vaikuta juurikaan verkkosivuston käyttökokemukseen, kaikkien evästeiden estäminen voi tarkoittaa, että Käyttäjä ei voi käyttää tiettyjä ominaisuuksia ja sisältöä kaikilla sivustoilla, joilla hän vierailee.
  5. Mitä tahansa evästeiden estäminen voi tarkoittaa, että Käyttäjä ei voi käyttää tiettyjä ominaisuuksia ja sisältöä kaikilla sivustoilla, joilla hän vierailee.
 6. MUUTOKSET COOKIEPOLITIIKKAAN
  1. Evästeet-käytäntöä voidaan muuttaa ja päivittää ajoittain ilman ennakkoilmoitusta, ja se tulee voimaan välittömästi.
  2. Muutettu Evästekäytäntö korvaa välittömästi kaikki aiemmat versiot verkkosivustolla.
  3. Käyttäjää kehotetaan vierailemaan säännöllisesti Verkkosivustolla varmistaakseen, onko Evästekäytäntöön tehty päivityksiä.
  4. Käyttäjän jatkuva Verkkosivuston käyttö merkitsee yksiselitteistä hiljaista hyväksyntää Verkkosivustolla luetelluille muutetuille Evästekäytännöille.
  5. Jos Käyttäjä ei hyväksy verkkosivuston muutettua evästekäytäntöä, Käyttäjän on välittömästi pidättäydyttävä käyttämästä verkkosivustoa ja pääsemästä sinne.